Trestný zákon v NR SR

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony –  parlamentná tlač 1528

 

Dátum doručenia: 30. 3. 2023

 

Navrhovateľ: vláda

 

Priložené dokumenty:

↓ Všetky dokumenty v balíku ZIP