Školenia sudcov

Školenia

Tím školiteľov Analytického centra pozostával zo 6 školiteľov. Dve dvojice školili prezenčne v školiacich miestnostiach krajských súdov a jedna dvojica školila online formou – prostredníctvom videokonferencie ZOOM. Dokopy sa uskutočnilo 66 školení. Z toho sa 29 termínov realizovalo online formou webináru a 37 termínov prezenčne. Z 1205 sudcov vo výkone k 1.10.2020 sa na školenie prihlásilo 1013 sudcov. Školenie absolvovalo 818 sudcov, z toho online školení sa zúčastnilo celkovo 430 sudcov a prezenčne absolvovalo školenia 388 sudcov.

 

Zber dát prostredníctvom aplikácie

Z pribežných dát, ktoré boli zozbierané počas dvojtýždňového ostrého zberu vyplýva, že od začiatku zberu aspoň jeden záznam do denníka sudcovského dňa doposiaľ poskytlo 528 sudkýň a sudcov, ktorí zaznamenali dovedna vyše 47 000 hodín počas viac ako 53 000 aktivít. Počas 1. týždňa zberu vypĺňalo aktivity 511 sudcov (134 KS, 377 OS). 2. týždeň zberu vypĺňalo aktivity 491 sudcov (128 KS, 343 OS).