Aktualizovaný (tretí) návrh novej súdnej mapy po vyhodnotení MPK (21.10.2021)
Aktualizovaný (druhý) návrh novej súdnej mapy predložený do MPK (september 2021)

• Vývoj zákonov o súdoch v SR od roku 1992

• Mapy

• Kontext aktualizovaného návrhu reformy súdnej mapy

• Zmeny v aktualizovanom (druhom) návrhu novej súdnej mapy v kocke – predložené do MPK (september 2021)

Aktualizovaný, v poradí druhý návrh novej súdnej mapy predložený do medzirezortného pripomienkového konania v septembri 2021 vychádza z pôvodného prvého návrhu novej súdnej mapy predstaveného v dokumente Odporúčania pre tvorbu novej súdnej mapy (verzia 3.0) (december 2020).

Dokument  je doplnený o metodické poznámky, dátové podklady a mapové podklady zverejnené v tejto sekcii vyššie, ako aj v sekcii Použité dáta.

Návrh (prvý) reformy súdnej mapy (6.11.2020)
Použité dáta
Implementácia reformy súdnej mapy
Časová os tvorby súdnej mapy