Okresné súdy - prehľad (2010-2017)

Zverejnený prehľad o vybavovaní agend na okresných súdoch poskytuje prvýkrát odbornej ako aj širokej verejnosti relevantné dáta pre dotvorenie obrazu o činnosti súdov.

V prehľadoch nájdete:

    • údaje o celkovom počte vybavovaných vecí (tzv. nápadu) v rokoch 2012-2016
    • nápad vecí na 1 sudcu na jednotlivých okresných súdoch aj sumárne pre SR;
    • údaje o vyťaženosti súdov a sudcov s ohľadom na počet vybavených a nevybavených vecí na jednotlivých súdoch a na 1 sudcu.
 
Zverejnené dáta umožňujú taktiež prehľad o nápade a vybavovaní vecí sudcom po odpočítaní agend, ktoré vybavujú súdni úradníci (t. j. agendu Ro – návrhy na vydanie platobných rozkazov v občianskoprávnych veciach, agendu Rob – platobné rozkazy v obchodnoprávnych veciach, časť agendy OR – Obchodný register, agendu Er – exekučné veci, D – dedičské veci).